Hemsida till företag & förening

Kommunikation under webbprojekt

För att du ska kunna ha en överblick över hur projektet fortskrider så kommunicerar jag relevant information under byggprocessen. I lagom dos.

Steg-för-steg

Jag gillar verkligen att skapa punktlistor för mina projekt. Det gör dels att jag själv kan fokusera på rätt saker, men också att du som kund hänger med i processens gång.

När projektet drar igång med att bygga din hemsida så kommer jag att skicka en beskrivning på vad jag kommer att börja med. Jag ger också en uppskattning på när jag påbörjar arbetet.

Ett exempel är när jag börjar bygga förstasidan till din hemsida. Jag beskriver kortfattat vad jag ska göra i ett email till dig och när jag ska göra det. Jag kontaktar dig sedan per email när jag behöver din feedback på sidan.

Efter det steget är klart så beskriver jag nästa steg i processen, och vi fortsätter på det sättet.

Olika kontaktvägar

Det är lite olika hur vår kommunikation ser ut. Med vissa kunder sker hela kedjan, från vår intervju till att hemsidan lanseras, helt över email.

Andra kunder föredrar att lämna feedback över telefon vilket går lika bra.

I vissa fall behöver vi både muntligt och bildligt underlag för vårt samtal och då bjuder jag in dig/er till ett videomöte.

E-post

Telefon

Videomöte

Löpande kontakt

Jag kommer på veckobasis att återkoppla till dig gällande hur projektet fortskrider samt om jag behöver någon ytterligare information/feedback från dig under projektets gång.

När vi har kommit en bit in i projektet kommer du att kunna följa utvecklingen av hemsidan “live” på en adress som jag delar med dig (som är låst bakom ett lösenord). Jag kommer att dela vilka begränsningar hemsidan har för stunden, till exempel att den ännu inte är anpassad för mobiltelefon, men att du kan besöka den på din dator.

För att sammanfatta så har jag en tydlig process som jag följer, där du är med i varje viktigt steg i utvecklingen av din hemsida. Dessutom så vet du när och med vad jag avser att jobba med på hemsidan, varje vecka.

Du kan enkelt komma i kontakt med mig under processen och kan välja vilket sätt som passar dig bäst för att lämna feedback (email, telefon och videomöte). Slutligen så kommer du kunna följa med i processen när hemsidan väl är byggd för visning på nätet.

Om du är intresserad av att komma igång med en hemsida till din verksamhet så klicka vidare här.

sebastian tigerschiöld

Sebastian Tigerschiöld
Webbutvecklare på Webhorisont
Kontakta mig