Hemsida till företag & förening

Uppdatera Plugins i WordPress – Steg-för-steg Guide 2023

Genom att hålla din hemsida uppdaterad så förebygger du till stor del de problem som WordPress sidor kan få, när dom inte längre sköts om.

Varför är det viktigt att hålla dina WordPress-plugins uppdaterade?

Det finns två huvudsakliga skäl att hålla dina WordPress-plugins uppdaterade:

 • Säkerställ funktionen som pluginet lägger till samt få tillgång till nya funktioner i pluginet
 • Skydda din WordPress-hemsida från obehöriga som försöker utnyttja säkerhetshål i b la plugins

Det finns ofta ett gott skäl för att ett plugin uppdateras. Det kan vara att nya funktioner läggs till, att kompatibilitetsproblem med andra plugins fixas eller att en säkerhetsbrist i koden i pluginet upptäcks och åtgärdas. Du som har din hemsida i WordPress rekommenderas därför att hålla dina plugins uppdaterade till deras senaste versioner.

Även om anledningarna ovan ofta är skäl nog att vilja hålla plugins uppdaterade så finns också ett annat skäl: hackers. På grund av att WordPress är så populärt så finns också många där ute som vill hitta säkerhetsbrister på hemsidor i WordPress och på så vis infoga sin egen kod på hemsidan. Det kan göra att mer eller mindre synliga problem uppstår på hemsidan. För att undvika detta i högsta möjliga mån så rekommenderas att hålla dina plugins uppdaterade. Intervallet för uppdateringar beror på vilken typ av hemsida du har samt hur många- och vilka plugins hemsidan kör.

Webhorisont brukar rekommendera 1, 3 eller 6 månaders intervall för uppdateringar av plugins. Absolut minimum är att uppdatera plugins 1 gång per år.

Nedan följer en steg-för-steg guide i hur du säkert och enkelt uppdaterar plugins i WordPress. Vill du hellre ha hjälp av en expert? Kontakta Webhorisont så tittar vi på din hemsida!

Steg 1: Säkerhetskopiera din WordPress-webbplats innan du börjar

Ett vanligt misstag många gör med sin WordPress-hemsida är att inte göra regelbundna backups. Det är inte alltid helt enkelt att veta hur man gör, då olika webbhotell har olika lösningar (om det ens finns).
Att uppdatera plugins i WordPress är oftast enkelt och smärtfritt (speciellt med välkända plugins), men då och då så händer något oväntat när vi trycker på “Uppdatera”. Det kan handla om att sidan helt slutar fungera som den ska, eller att vissa delar inte fungerar/visas som det är tänkt. Det är oftast inte så svårt att lösa denna typ av problem, men ibland krävs att man felsöker konflikter mellan olika plugins och eventuellt byter ut ett plugin för att det ska fungera igen.

Saknar du en färsk backup av din hemsida så kan du inte återställa hemsidan, om något som det jag beskriver ovan skulle hända. Helt plötsligt har du ett lite mer akut problem.

Så gör du en backup

För att klargöra så kan backup göras på huvudsakligen 3 sätt:

 • Server-backup (genom ditt webbhotell)
 • Backup-plugin (körs inloggat i WordPress)
 • Manuellt (genom FTP/SSH och manuell export av databas)

Server

Det rekommenderade sättet att sköta backups av din WordPress-hemsida är att dom görs på servern, automatiskt. Det innebär att ditt webbhotell gör automatisk backup av hemsidan, t ex 1 gång /dag. Detta skapar återställningspunkter för din hemsida, som du kan gå tillbaka till om något plugin skulle skapa problem när det uppdateras.

Kolla i första hand på ditt webbhotells hemsida om de erbjuder någon form av backup.

Backup-plugin

Om ditt webbhotell inte erbjuder backup så är nästa alternativ att göra en backup med hjälp av ett plugin. Detta är bättre än inget, men det finns en viss risk att det uppstår problem om du vill återställa en backup på vissa webbhotell.

Webhorisont använder olika typer av plugins men min favorit är UpdraftPlus. Där kan du göra backups av hela hemsidan, inklusive filer, teman, mediabibliotek och databas eller individuella delar. Notera att vissa webbhotell, med begränsad prestanda (som är vanligt på budget-webbhotell) har svårt att använda detta plugin.

Manuell backup

Det här är ett avancerat alternativ men det kan vara en sista utväg om ditt webbhotell inte kan köra de två föregående alternativen (överväg att byta webbhotell).

Du börjar med att logga in på ditt webbhotell via FTP/SSH. För att göra det så behöver du använda ett FTP-program (Webhorisont rekommenderar FileZilla). Du behöver sedan ha ett användarnamn & lösenord för FTP samt information om vilken server och port du behöver koppla upp mot, genom programmet. Det enklaste sättet att hitta dessa uppgifter är att du besöker ditt webbhotells hemsida och kollar om de har någon guide för att ansluta med FTP.

För att kunna ta en backup på databasen så är det rimligaste sättet att ta en manuell backup genom t ex PHPMyAdmin. I detta program så kan du välja din databas och sedan exportera/ladda ner den för att senare kunna återställa den, om det behövs.

Skulle då något gå snett vid uppdateringen av plugins så kan du genom FTP samt PHPMyAdmin återställa hemsidan som den var innan uppdateringen. Detta sätt är krångligt och inget jag rekommenderar. Om du sneglar på detta alternativ så är mitt bästa råd att byta till ett webbhotell som har automatisk backup som en tjänst för sina kunder.

Genom att ha en aktuell backup av din webbplats tillgänglig så skyddar du dig mot buggar & hackers och är varmt rekommenderat innan du trycker på “Uppdatera”.

Steg 2: Hur du identifierar vilka plugins som behöver uppdateras

När du är inloggad i WordPress så kommer du oftast till administratörens översikt. Till vänster på skärmen så har du en meny där “Tillägg” (svenska namnet på plugins) finns. Om du klickar på “Tillägg” (se bild) så visar sig en undermeny med alternativet “Installerade tillägg” (se bild). Klicka på “Installerade tillägg”, vilket visar dig alla tillägg du har installerade på din hemsida.

Du kommer med stor sannolikhet se att vissa av dessa plugins har en liten “varningsruta” under beskrivningen av pluginet. Där uppmanas du att uppdatera pluginet till den senaste versionen.

En notis om dolda fel: När du uppdaterar plugins på din hemsida så kan ibland problem uppstå som du inte kan se med blotta ögat. Dessa fel kan dock WordPress fånga upp och logga. Om du har en affärskritisk hemsida där eventuell nertid behöver undvikas helt så är det rekommenderat att ta hjälp av en expert för att sköta uppdateringar. Kontakta Webhorisont för hjälp med uppdtaering av plugins

Innan du uppdaterar WordPress, kolla detta

WordPress har sin egen programvara som uppdateras då och då med nya funktioner och förbättringar. Detta är inget plugin men är ändå värt att nämnas här. Det är viktigt att ha koll på om dina plugins är fullt kompatibla med den senaste versionen av WordPress, innan du uppdaterar WordPress till den senaste versionen. Det gör du enklast genom att:

 1. Navigera till ”Installerade tillägg” i den vänstra menyn
 2. Intill de flesta plugins står det ”Visa uppgifter” (se bild)
 3. Tryck på den knappen och läs till höger i den rutan som dyker upp (se bild)
 4. Om pluginet är kompatibilet med den senaste versionen så kan du uppdatera
wordpress plugins kompabilitet

Tips:

Jag brukar vänta ca 2 veckor, från att en ny version av WordPress släpps, tills dess att jag uppdaterar till den nya versionen. Då har jag lite tidsmån där plugins har hunnit uppdateras för att fungera med den nya versionen av WordPress och eventuella småbuggar har fixats av pluginutvecklarna.

Steg 3: Uppdatera plugins via WordPress-adminpanelen

Jag brukar föredra att jobba i vyn som vi använde för att hitta vilka plugins som behöver uppdateras (klicka i menyn på “Tillägg”, i undermenyn “Installerade tillägg”).

När du tagit en backup på hemsidan så kan du börja med att uppdatera ett av dina plugins genom att klicka på länken i den lilla varningsrutan under pluginet där det står: “Uppdatera nu”.

Du flyttas nu till en ny sida som visar förloppet för uppdateringen. Det står också på sidan när uppdateringen är färdig.

Jag brukar efter uppdateringen tömma eventuell cache på sidan, så vi säkerställer att vi inte ser en gammal version av hemsidan. Förutom att tömma cache så brukar jag besöka hemsidan i “incognitoläge” för att visuellt stämma av att pluginet verkar fungera. Om det är ett plugin för t ex kontaktformulär så kontrollerar jag självfallet att detta fortfarande fungerar som det ska.

Jag går sedan tillbaka till samma vy som vi började med och väljer nästa plugin i listan, som behöver uppdateras. Det förfarandet följer jag tills allt är uppdaterat. Jag ser till att tömma cache efter varje uppdatering.

Om något går snett

Om du stöter på problem när du uppdaterar ett plugin, som att sidan ser konstig ut så se i första hand till att du har tömt cache samt att du rensar cache även i din webbläsare. I Chrome gör du det genom att trycka CTRL + F5. Om det inte hjälper så återställer du den backup du tidigare tog och tar sedan kontakt med en expert för felsökning.

Steg 4: Manuell plugin-uppdatering via FTP

Detta är oftast inte nödvändigt när pluginet är ett officiellt plugin tillgängligt på WordPress.org eller när ett köpt plugin, som inte finns på WordPress.org erbjuder uppdateringar direkt i WordPress “Adminpanel”.

För att uppdatera ett plugin manuellt så behöver du hitta och ladda ner den uppdaterade versionen av ditt plugin. Kom ihåg att ta en backup först!
Anslut till din hemsida genom FTP och besök mappen /wp-content/plugins. I den mappen finns en mapp för varje plugin du har installerat. Följ sedan detta förfarande:

 1. Hitta det plugin du vill uppdatera och ändra mappens namn och lägg till ett “_” (understreck) innan mappens namn. Då kommer pluginet att sluta fungera.
 2. Ladda nu upp mappen med ditt uppdaterade plugin till samma ställe, /wp-content/plugins/
 3. Besök din “Adminpanel”, inloggad i WordPress och titta i listan av installerade plugins.
 4. Kontrollera att versionen på ditt plugin överensstämmer med den senaste versionen (som du installerade)
 5. Kontrollera att funktionen är som den ska (det som pluginet gör)
 6. Ta bort den gamla mappen med “_” i början.
 7. Klart!

Vanliga problem vid plugin-uppdateringar och hur du löser dem

Plugin-konflikter

Det vanligaste problemet vid uppdateringar av plugins är konflikter med andra plugins. Det kan vara att någon ny funktion i det ena pluginet är i konflikt med ett annat plugins funktioner. Google/ChatGPT är din vän när det gäller att hitta konflikter och eventuella lösningar. Innan du börjar Googla så är det viktigt att ta reda på vilket plugin som är i konflikt med vilket. Följ då dessa steg:

Varning!

Att göra denna typ av felsökning kommer påverka din hemsida (ibland dramatiskt). För att verkligen testa detta, på ett säkert sätt, rekommenderas att klona din hemsida och sedan “prova” dessa steg på en separat WordPress-installation. Om det låter som hokus pokus så kontaka Webhorisont!

Innan du börjar felsökningen är det viktigt att göra en fullständig säkerhetskopia av din WordPress-webbplats, inklusive databasen och alla filer. Detta kommer att skydda din webbplats om något går fel under felsökningsprocessen.

Börja med att inaktivera alla dina WordPress-plugins. Du kan göra detta genom att gå till ”Plugins” i din WordPress-adminpanel och välja alla plugins. Klicka sedan på ”Inaktivera” från rullgardinsmenyn och klicka på ”Verkställa”.

Besök din webbplats för att se om problemet fortfarande uppstår. Om problemet är löst, är det troligt att det var en pluginkonflikt.

Aktivera dina plugins en i taget och kontrollera webbplatsen efter varje aktivering. Fortsätt tills du hittar vilken plugin som orsakar problemet. Om problemet uppstår igen när en viss plugin aktiveras, har du hittat konflikten.

Om du har flera plugins som orsakar konflikter tillsammans, testa olika kombinationer av dem för att isolera vilka som inte fungerar bra tillsammans. Detta hjälper dig att identifiera de specifika plugins som inte är kompatibla med varandra.

Se till att alla dina plugins är uppdaterade till de senaste versionerna och testa dem igen. Ibland kan konflikter uppstå på grund av föråldrade versioner av plugins.

Om du har aktiverat felloggning kan du kontrollera debug.log-filen för eventuella felmeddelanden som kan hjälpa dig att identifiera problemet. Om du kör en staging-sida så kan du även låta felmeddelanden visas på ”front-end” (använd med försiktighet).

Om du har identifierat en specifik plugin som orsakar konflikten, kontakta pluginutvecklaren för support. De kan ha en lösning på problemet eller kunna hjälpa dig att lösa konflikten.

Om du inte kan hitta en lösning på konflikten kan du överväga att byta ut den problematiska pluginen med en annan som uppfyller samma behov. Om möjligt, använd populära och välunderhållna plugins, då dessa är mer benägna att ha färre konflikter.

Sällan/aldrig uppdaterade plugins

Ett annat vanligt problem är att plugins uppdateras sällan. Det kan vara plugins som övergivits av utvecklaren (uppdateras inte längre) och detta kan med tiden leda till säkerhetsbrister på hemsidan. Sök efter dina plugins på WordPress.org och kontrollera att det har uppdaterats inom de närmsta 12 månaderna. Om det inte gjort det så är det sannolikt att det inte uppdateras alls och således behöver bytas ut. Vissa plugins listas inte på WordPress.org och då behöver du kontrollera hemsidan för det plugin det gäller för att se att du har en aktiv licensnyckel och att du har tillgång till uppdateringar.

Det är tyvärr väldigt vanligt att plugins som kräver licens inte har någon licensnyckel (kanske för att de först installerades av någon annan som köpte en licens för en begränsad tid som sen dess förfallit) och därför inte längre går att uppdatera. Detta kan bli en stor säkerhetsrisk då det inte är helt enkelt att upptäcka detta, förutom genom att kontrollera vilken version som i nuläget är den senaste.

De bästa praxis för att undvika kompatibilitetsproblem vid uppdateringar

Att undvika problem vid uppdateringar börjar med att välja bra plugins. Med bra plugins menar jag plugins som underhålls regelbundet och är uppbackade av ett seriöst företag/person som har en lång historik och/eller ett gott rykte. Dessa plugins har en bättre chans att hänga med gällande uppdateringar som således hjälper till att fixa/förebygga konflikter med andra plugins.

Som jag nämnde lite hastigt tidigare i texten så är WordPress-versionen en viktig komponent när du uppdaterar dina plugins. Om du uppdaterar din WordPress-version INNAN du uppdaterar dina plugins så finns risken att ett/flera plugins skapar problem på din hemsida. Mitt bästa råd är således att följa detta förfarande vid uppdatering av plugins:

 1. Ta en backup på hemsidan!
 2. Uppdatera alla dina plugins INNAN du uppdaterar WordPress-versionen
 3. Kontrollera i “Adminpanelen” – > “Uppdateringar” att alla plugins har 100% kompatibilitet med den nya versionen av WordPress
 4. Ge om möjligt 2 veckors mellanrum mellan att den nya WordPress versionen släppts och att du börjar med steg 1.
 5. Uppdatera WordPress-versionen när alla plugins är uppdaterade och kompatibla med den nya versionen
 6. Töm all cache

Sammanfattning och tips för framgångsrika plugin-uppdateringar 2023

Att hålla sin hemsidas plugins uppdaterade är egentligen inte så krångligt om du har några enkla saker på plats:

 • Ett bra webbhotell med en backup-tjänst
 • Metodiskt arbetssätt
 • Regelbundet uppdateringsintervall

 

Genom att hålla din hemsida uppdaterad så förebygger du till stor del de problem som WordPress sidor kan få, när dom inte längre sköts om.

Om du tycker hela grejen med uppdateringar och backups låter knepigt så hjälper Webhorisont till med regelbunden skötsel av WordPress-hemsidor, där du slipper att sätta dig in i dessa steg. Bli uppringd så tar vi ett snack om hur vi bäst kan hjälpa dig hålla din hemsida uppdaterad och väl fungerande!

Vi hörs!

Sebastian Tigerschiöld
Sebastian Tigerschiöld

Webbutvecklare och grundare av Webhorisont

Dela gärna:

Fler artiklar